ARKISTO

 

 

 

Nuorten työllistämistoiminnan kehittäminen ( Hanke nro: 16624)

 

Taustaa:

Nuorten työllistämistoiminta kesän ajaksi on Joroisten kunnan alueella ollut vähäistä. Samaan aikaan kuitenkin huoli nuorten työelämävalmiuksista on kasvanut.

Hankkeella halutaan madaltaa työnantajan kynnystä työllistää nuoria tarjoamalla kokonaisvaltaista palvelua ja innostaa työntarjoajaa työllistämään nuoria mahdollisesti lyhyidenkin jaksojen ajaksi.

Kehittämishankkeessa selvitetään ja haetaan kokemuksia järjestötoimijan mahdollisuuksista hoitaa 14-20 vuotiaiden nuorten kesätyöllistäminen kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteena on:

  • Lisätä työnantajien tietoisuutta tarjota nuorille työtä
  • Lisätä nuorten työelämävalmiuksia ja kokemuksia eri toimialoilta
  • Madaltaa työn tarjoajan kynnystä työllistää nuoria lyhyenkin jakson ajaksi
  • kehittää toimintamallia nuorten työllistämiseen yhteistyössä kunnan ja TE- toimiston sekä kolmannen sektorin kanssa.
  • Kehittää 14-20-vuotiaiden nuorten kesätyöllistämiseen  työnhaku/rekrytointi mallia.
  • Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kesätyöllistyminen 30 nuorelle.

Toimenpiteet:

Viestintäsuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan kouluyhteistyössä kunnan nuorisotoimen kautta suoraan kohderyhmän nuorille sekä järjestön sähköisessä mediassa.

Ylä-asteella ja lukiolla käydään tiedottamassa hankkeesta sekä annetaan oppilaille jaettavaa materiaalia.

Työntarjoajat kartoitetaan yhteistyössä TE- toimiston kanssa. Työntarjoajia (yrityksiä) lähestytään ensin sähköpostitse minkä jälkeen heihin otetaan vielä puhelimitse yhteyttä. Yrityksille kerrotaan hankkeen sisällöstä ja mitä käytännön hyötyä hankkeesta heille on. Tarvittaessa käydään paikanpäällä kertomassa yhdistyksen tarjoamasta palvelusta.

Hankkeesta tiedotetaan myös paikallislehden kautta.

Loppuraportin yhteydessä kirjataan kokemukset hankkeesta ja saavutetut tulokset.

Nuorten työnhakumenetelmän organisointi

Nuoret ilmoittavat halukkuutensa/valmiutensa erilaisiin työtehtäviin pääasiallisesti sähköisesti. Lisäksi nuoret täyttävät hakemuksen yhteydessä myös ansioluettelon ,missä olisi arvio nuorten omasta osaamisesta.

Työpaikkojen/työtehtävien kartoitus

Mahdolliset työkohteet selvitetään yhteistyössä TE- toimiston kanssa. Hankkeen vetäjä lähestyy työkohteen edustajia sähköpostitse/postitse. Minkä jälkeen heihin otetaan vielä puhelimitse yhteyttä. Tarvittaessa käydään työpaikalla kertomassa hankkeesta.

Samalla arvioidaan tarjottujen työtehtävien toteuttamisen mahdollisuudet huomioiden nuorten ikä, kyvyt ja työsuojelulainsäädäntö.

Työkohteissa vieraillaan myös kun nuori on työskentelemässä siellä ja työnantajiin pidetään yhteyttä.

Työelämän pelisääntöjen perehdyttäminen nuorille.

Työelämän pelisääntöjen perehdyttämiseen on suunniteltu kahdeksan tunnin opetuskokonaisuus, jossa käytetään mm. 4H:n omaa koulutusmateriaalia sekä myös vierailevia luennoitsijoita paikallisista yrityksistä. Yritysvierailija tuo koulutukseen terveiset omasta työyhteisöstä ja kertoo työnantajan näkemyksen.

Hanke jatkuu kesäkuulle 2013 saakka.